PRODUKTY

Nabízíme softwarová řešení s vysokou přidanou hodnotou pro malé podniky a profesní skupiny středních podniků. Plná integrace s Excel, Word a Outlook. Ceny jsou uvedeny za typové řešení. Změny a úpravy se hradí zvlášť.

Štíhlá výroba

Databáze průmyslového inženýra, která standardizuje vyhodnocování auditu 5S, tvorbu technologických postupů s podporou Basic MOST, tisk standardů pracoviště a standardů čištění, vyhodnocování zlepšovacích návrhů, tisk popisek s čárovým kódem.

Štíhlá administrativa

Správa kontaktů, nabídek, projektů a zakázek, nákupů, prodejů, neshod, činností a aktivit. Automatická tvorba dokumentů. Statistiky a přehledy.

Evidence seminářů

Tvorba přihlášek, načítání přihlášek, tisk štítků, tvorba prezentačních listin, tisk certifikátů, tisk stvrzenek, přehledy.

Reynaers nabídka

Převodní můstek z ReynaPro do Excelu. Tvorba nabídky s vyobrazením pozic, ceny doplňků, uživatelské popisy profilů, skel a příslušenství.

Reynaers požadavek

Převodní můstek z ReynaPro do Excelu. Načítání kalkulací, materiálu a skel. Podpora pro třídění a správu dokumentů.

Reynaers příjemka

Zpracování elektronické faktury Reynaers.  Načítání do Excelu, zadání kurzu a rabatu, exporty do CSV. Převodník do účetnictví POHODA, zakládání skladových karet, tvorba příjemek, zaúčtování.