PROJEKTOVÁNÍ

Projektová a inženýrská činnost

 • Konzultace v předprojektové fázi
 • Dispoziční studie a variantní návrhy uspořádání
 • Poradenství při výběru optimální varianty, individuální přístup
 • Zaměření objektu
 • Projekty pro stavební povolení
 • Jednostupňové projekty
 • Prováděcí dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Koordinace návazných specializací a řemesel
 • Podání žádosti o stavební povolení s vyjádřením správců inženýrských sítí apod.
 • Autorský dozor
 • Stavební dozor a technický dozor investora
 • Účast na kontrolních dnech stavby