INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  • Podání žádosti o stavební povolení s vyjádřením správců inženýrských sítí apod.
  • Autorský dozor
  • Stavební dozor a technický dozor investora
  • Účast na kontrolních dnech stavby