VÝROBNÍ SYSTÉMY

 

„Zákazník platí za činnosti, které přidávají hodnotu.

Činnosti, které nepřidávají hodnotu platí majitel firmy.“

 

Od roku 2000 se zabýváme systémy, které podporují lidi a procesy.

 

Výchozí předpoklad: Všechny firmy využívají porovnatelné materiály a komponenty, technologie, konstrukční řešení. Hlavní konkurenční schopností je lidský faktor, organizace práce, řešení problémů, zlepšování, inovace, schopnost rychle a efektivně dotahovat změny do konce.

Štíhlý podnik je organizovaný boj proti plýtvání ve všech oblastech firmy. Štíhlost znamená rychlejší reakci na požadavek zákazníka, tudíž rychlejší vydělávání peněz.

Pomůžeme Vám rozlišit činnosti, které přidávají hodnotu a které jsou plýtváním. Zaměříme se na oblast výroby, na předvýrobní etapy a na administrativu.

Společně vytvoříme Váš výrobní systém a nastartujeme procesy neustálého zlepšování.